Judo Dědice - logo

Názvosloví

judogikimono
reipozdrav
ukemipády
toriútočník (ten, kdo provádí chvat)
seizaklek sedmo - součást etiky juda
mattepřerušení zápasu
osaekomidržení nasazeno
jošipokračujte (po sonomama)
gačivítězství
ašinohy
harabřicho
randoricvičný zápas
tepaže
tatamižíněnka
kumi-katazákladní úchop
zareipozdrav (malý)
ritsureipozdrav (velký)
mae ukemipád vpřed
uširo ukemipád vzad
joko ukemipád na bok
hažimezahájení
soremadevše skončilo (konec zápasu)
sonomamaznehybnění
ovelký
fusennenastoupení soupeře
tačipostoj
sotovnější
wazatechnika
curi ašichůze po zápasišti (normální)
maitavzdát se
gurumakruh
obipás
nage-wazatechnika porazů prováděná v postoji
ne-wazatechnika boje na zemi
katame-wazatechnika boje na zemi (držení)
osaekomi-wazatechnika držení
kansetsu-wazatechnika páčení
žime-wazatechnika škrcení
tokui-wazaoblíbená (osobní) technika
sutemi-wazatechnika strhů
goši-wazatechnika boků
aši-wazatechnika nohou
te-wazatechnika paží
gaeši-wazaprotichvaty
renraku-wazakombinace
tandoku-renšunácvik technik bez soupeře
učikominácvik rytmičnosti, zdokonalení stylu
jakusaku gejkonácvik technik bez ukeho
šizeipostoj, střeh, držení těla
šintaipohyb po zápasišti
kinzaútok
ipponvítězství na 10 bodů
waza-arivedení 7 body
waza-ari awasete ipponvítězství - dvě waza-ari je ippon
jukoskoro waza-ari 5 bodů
kokaupozornění - 3 trestné body
šidovarování - 5 trestných bodů
čuinapomenutí - 7 trestných bodů
hansoku-makediskvalifikace - 10 trestných bodů
hanteirozhodněte (zvolá rozhodčí v zápasišti)
hansoku gačivítězství diskvalifikací soupeře
jusei gačivítězství převahou
fusen gačivítězství nenastoupením soupeře
kiken gačivítězství vzdáním soupeře